Lavanta Kokulu Köy Nerede

Cennetten bir köşe olan lavanta kokulu köyümüz

Devamı...

Fotoğraf Galerisi

Kuyucak Köyünden Enstantaneler

Devamı...

Özel Gün ve Etkinlikler

Özel Gün ve Etknilikler İçin Toplu Sipariş

Devamı...

Lavanta Kokulu Köyde Konaklama

Kuyucak Köyünde Konaklama Seçenekleri

Devamı...

Lavanta kokulu Köyden Manzaralar

Fotoğraf Yarışması

Yayınlanma menuler

 

 Fotoğraf Yarışması Sonuçları

LAVANTA KOKULU KÖY FOTOĞRAF YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

KONU:

T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Anadolu Efes işbirliği ile yürütülen Gelecek Turizmde kapsamında desteklenen "Lavanta Kokulu Köy Projesi" ile bölgede lavantanın ekonomiye katkısının artırılması, köyde gelir getirici faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve kırsal turizmin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

AMAÇ:

Lavanta Kokulu Köy Projesinin yürütüldüğü Kuyucak Köyü, Türkiye’deki toplam lavanta üretiminin %93’ünü karşılamaktadır. Bölgenin lavanta ile kırsal turizmde markalaşmasına katkı sağlamak amacıyla lavanta ve kırsal turizm ilişkisini ortaya koyan, Isparta’nın Keçiborlu İlçesi Kuyucak Köyü ve çevresinde bir fotoğraf yarışması düzenlenmesi amaçlanmaktadır. 

YARIŞMA BÖLÜMLERİ:

Yarışma renkli sayısal (dijital) olmak üzere tek dalda düzenlenmektedir. Siyah-beyaz ve sepya gibi monokrom (tek renk) fotoğraflarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

KATILIM ŞARTLARI:

·         Yarışma; seçici kurul üyeleri, yarışma düzenleme kurulu üyeleri, Lavanta Kokulu Köy Proje ekibi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, UNDP ve Anadolu Efes ortaklığı ile yürütülen Gelecek Turizmde ekibinde görev alanlar ile birinci derece yakınları dışında 18 yaşını doldurmuş tüm profesyonel ve amatör fotoğrafçılara açıktır.

·         Yarışmaya katılım ücretsizdir.

·         Yarışma “Lavanta Kokulu Köy” olmak üzere 1 (bir ) kategoride düzenlenmektedir.

·         Her katılımcı belirtilen kategoride en fazla 5 (beş) adet renkli eserle yarışmaya katılabilir.

·         Yarışmaya katılacak dijital fotoğraflar jpg/jpeg formatında, 300 dpi çözünürlükte ve kendi orijinal boyutlarında (kısa kenarı en az 2.400 piksel ve boyutu 5MB’tan az olmayacak şekilde) CD veya DVD’ye kaydedilerek gönderilmelidir.

·         Fotoğraflar, kenarlarında çerçeve ya da boşluk olmadan gönderilmelidir. Fotoğraf üzerinde katılımcıya ilişkin isim, logo, tarih, vb. işaretler bulunmamalıdır.

·         Yarışmaya gönderilecek fotoğrafın yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar, photoshop gibi fotoğraf düzenleme programlarıyla başkalaştırılmış fotoğraflar, fotoğrafın orijinalinde olmayan herhangi bir objenin eklenmiş olduğu veya var olan objelerden herhangi birisinin çıkarıldığı fotoğraflar yarışmaya kabul edilmez.

·         Fotoğrafların 2016 yılı lavanta sezonunda Isparta’nın Keçiborlu ilçesi Kuyucak Köyü’nde çekilmiş olması gerekmektedir.

·         Yarışmaya gönderilecek fotoğrafların herhangi bir yarışmada derece (ödül, mansiyon ve/veya sergileme) almamış olması gerekmektedir. Bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda, anılan fotoğrafın diğer bir yarışmada derece almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, anılan ödül iptal edilir ve verilmişse, ödül sahibinin ödülü iade etmesi gerekir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Katılım şartlarına uymayan fotoğrafların ödülleri iptal edilecek ve yerine başka bir fotoğraf konmayacaktır.

·         Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.

·         Yarışma tarihinden sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

·         Yarışmaya fotoğraf göndererek katılan tüm eser sahipleri, yukarıda belirtilen yarışma koşullarına uymayı kabul etmiş sayılır. Bu koşullara uymayan katılımcıların eserleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

ESERLERİN ADLANDIRILMASI, GÖNDERİLMESİ VE İADESİ:

·         Yarışmacılar en az 2 (iki) harf 4 (dört) rakamdan oluşan RUMUZ kullanılmalıdır. Örnek (AB1234)

  • Eser adlandırmaları RUMUZ – sıra numarası – eser adı – sıralamasıyla yapılmalıdır. Örnek (AB1234-1-eser adı)
  • Başvuru formunda eser adlandırması CD veya DVD deki eser adlandırmasıyla aynı olmalıdır.
  • Tüm fotoğraflar tek bir CD veya DVD’ye ayrı kategori dosya adları ile kaydedilebilir.
  • Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış başvuru formu ve diğer belgelerin de taratılarak CD veya DVD’ye kaydedilmesi gerekmektedir.
  • Başvuru formu ve diğer belgeler CD veya DVD ile birlikte bir zarfa konmalı, zarf kapatılarak üzerine sadece 6 (altı) karakterli RUMUZ yazılmalıdır.
  • Zarf gönderim sırasında hasar görmeyecek şekilde paketlenip son başvuru tarihine kadar posta yoluyla iletişim bilgilerinde belirtilen adrese gönderilerek ulaştırılacaktır.
  • Posta ve kargo gecikmeleri veya kayıplardan Lavanta Kokulu Köy Proje Ekibi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı, UNDP ve Anadolu Efes ortaklığı ile yürütülen Gelecek Turizmde ekibi sorumlu olmayacaktır.
  • Arızalı, hasar görmüş veya bozuk CD veya DVD kayıtlarından Lavanta Kokulu Köy Proje Ekibi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı, UNDP ve Anadolu Efes ortaklığı ile yürütülen Gelecek Turizmde ekibi sorumlu olmayacak ve katılımcı yarışma dışı olacaktır.
  • Değerlendirme sonunda ödül ve sergileme dışında kalan eserler katılımcılara iade edilmeyerek, yarışma düzenleme kurulu tarafından imha edilecektir.


KULLANIM HAKLARI

·         Yarışma sonunda ödül ve sergileme alan eser veya eserler üzerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21’inci maddesinde tanımlanan işleme, 22’nci maddesinde tanımlanan çoğaltma, 23’üncü maddesinde tanımlanan yayma, 24’üncü maddesinde tanımlanan temsil ve 25’inci maddesinde tanımlanan işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim mali hakları eser sahibi ile birlikte süresiz olarak herhangi bir bedel ödemeksizin Lavanta Kokulu Köy Projesine ve Kültür ve Turizm Bakanlığı, UNDP ve Anadolu Efes ortaklığı ile yürütülen Gelecek Turizmde’ye ait olacaktır.

·         Lavanta Kokulu Köy Projesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı, UNDP ve Anadolu Efes ortaklığı ile yürütülen Gelecek Turizmde; bu haklar çerçevesinde eseri, süresiz olarak, Türkiye içinde veya dışında, Türkçe veya diğer tüm dünya dillerinde, her türlü ortam ve her türlü materyalde (takvim, poster, albüm, katalog, afiş, dergi veya kitap kapağı, broşür, dergi, bülten, internet siteleri ve Lavanta Kokulu Köy Proje Ekibinin ve Gelecek Turizmde ekibinin uygun gördüğü diğer çalışmalarda) eser sahibinin ismini belirterek kullanabilecek ve kullandırabilecektir (Fotoğraf ile kolaj, afiş vb grafik düzenlemeler yapılması durumunda ise, eser sahibinin ismi kullanılamamaktadır).

·         Ödül ve sergileme alan eser sahipleri, işbu şartnamenin “Ödüller” maddesinde belirtilen ödül tutarlarının aynı zamanda telif ücreti yerine geçtiğini; ödül alan eserler için verilen para ödüllerinden başka eserin kullanım ya da devrine ilişkin olarak her ne nam altında olursa olsun Lavanta Kokulu Köy Projesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı, UNDP ve Anadolu Efes ortaklığı ile yürütülen Gelecek Turizmde’yi herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul eder.

·         Eser Sahibi, eserin kendi özgün eseri olduğunu, üçüncü şahısların bu eser üzerinde herhangi bir hakları bulunmadığını; eseri üzerindeki hakları daha önceden devretmediğini; üçüncü şahıslarca aksi bir talepte bulunulması halinde eser sahibinin kendisinin hukuken sorumlu olduğunu; beyan, kabul ve garanti etmektedir.

·         Fotoğraflarda yer alan insan figürleri ile ilgili olarak üçüncü şahıslara telif hakkı ödenmesi yapılmayacak olup üçüncü şahıslarla bu konuda çıkabilecek anlaşmazlıklarda eser sahibi sorumlu olacaktır.  

·         Ödül alan, sergilemeye değer görülen ve yarışmayı düzenleyen kurum tarafından yayınlanması uygun görülen fotoğraflar albüm olarak yayınlanacak, ayrıca çeşitli etkinlikler kapsamında sergilenecektir. Yarışmaya katılan eser sahibi belirtilen kullanım hakları için yarışmayı düzenleyen Lavanta Kokulu Köy Projesine ve Gelecek Turizmde’ye önceden izin / muvafakatname verdiğini kabul etmiş sayılır.

·         Yarışmada ödül ve sergileme alan eserler Lavanta Kokulu Köy Projesinin web sitesinde, Gelecek Turizmde web sitesinde ve bunların ilgili sosyal medya hesaplarında (facebook, instagram, twitter, vb) yayınlanacaktır.

·         Dereceye giren eserler sergileneceğinden, fotoğrafların büyük ebat baskılara uygun şekilde bir CD veya DVD’ye kaydedilip, başvuru formu ile birlikte son katılım tarihi mesai saati sonuna kadar teslimat yerine ulaşacak şekilde posta veya kargo ile gönderilmesi gerekmektedir.

YARIŞMA TAKVİMİ:

Katılım Başlangıç Tarihi

:

18.07.2016

Son Katılım Tarihi

:

22.08.2016

Sonuç Bildirimi Tarihi

:

25.08.2016

 

Sonuçlar belirtilen tarihlerde www.lavantakokulukoy.com, www.gelecekturizmde.com.tr, www.undp.tr.org internet adreslerinden, Lavanta Kokulu Köy Projesinin ve Gelecek Turizmde’nin sosyal medya hesaplarından duyurulacak, ayrıca bir bilgilendirme yapılmayacaktır.SEÇİCİ KURUL:

Önder KOCA, Gezgin ve Fotoğraf Sanatçısı

Ali SAĞDAŞ, Lavanta Kokulu Köy Proje Koordinatörü

Gelecek Turizmde Proje Ekibi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, UNDP, Anadolu Efes temsilcileri

ÖDÜLLER:

Birincilik Ödülü

:

1.000 TL'lik Para Ödülü

İkincilik Ödülü

:

750 TL'lik Para Ödülü

Üçüncülük Ödülü

:

500 TL'lik Para Ödülü

 

 

 

Birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödüllerinin yanı sıra katılan eserlerden sergilemeye uygun bulunan 50 adet fotoğraf da sergilenecektir.

YARIŞMA SEKRETERYASI İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Lavanta Kokulu Köy Projesi

Keçiborlu Yardımlaşma Dayanışma ve Eğitim Derneği

Keçiborlu Kaymakamlığı

Yukarı Mahalle Atatürk Caddesi No:88

Hükümet Konağı–Keçiborlu/ISPARTA

Tel: 0246 541 40 06

Cep: 0544 216 41 96

E-posta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

 BAŞVURU FORMU          BAŞVURU KOŞULLARI

                                      

            İNDİR                                                     İNDİR

 

 

Fotoğraf Yarışması Sonuçları

Yayınlanma menuler

GT inst yarisma

 

SERGİLEMEYE SEÇİLEN FOTOĞRAFLAR

AHMET TANİN HELVACI                               LAVANTA BAHÇESİ

AHMET TANİN HELVACI                               BİSİKLETLİ KIZ

AHMET TANİN HELVACI-                              ŞAPKALI KIZ

AHMET TANİN HELVACI                               LAVANTA TOPLAYAN KIZ

AHMET TANİN HELVACI                               PRENSES

BARIŞ IŞIKPUNAR                                       ELEK

BARIŞ IŞIKPUNAR                                       LAVANTA

BÜŞRA GÜNAY                                             AZİM

BÜŞRA GÜNAY                                             HASAT

DERYA KAVUKÇUOĞLU                               MUTLULUK İÇİMİZDE SAKLI

FIRAT KURT                                                  LAVANTA 2

FIRAT KURT                                                  LAVANTA 1        

FUAT PINAR                                                  ANNELERİMİZ

GÜLDEN ÖZENLİ                                          KARDEŞLİK

GÜLSÜN ÇEKİÇ                                             LAVANTA 1

GÜLSÜN ÇEKİÇ                                             LAVANTA 3

GÜLSÜN ÇEKİÇ                                              LAVANTA 4        

GÜNSELİ DEMİROK                                       MOR GÜZELİ

HAKAN YÜREKLİ                                            ÇİÇEK BAHÇESİ

HAKAN YÜREKLİ                                            MASAL

HAKAN YÜREKLİ                                            AŞK

HAKAN YÜREKLİ                                            LAVANTA DİYARINDA AŞK

HASAN GÜZEL                                               ÖYKÜ

HASAN GÜZEL                                               BAHÇE

HASAN GÜZEL                                               ÖYKÜM

HÜSEYİN UYSAL                                             BAL İŞÇİSİ

HÜSEYİN UYSAL                                             LAVANTA DEMETLERİ

HÜSEYİN UYSAL                                             LAVANTA BİTİMİ

MEHMET KARATAŞ                                         BAMBUL

MEHMET MÜSEBBİH ERGİN                           LAVANTA 1

MEHMET MÜSEBBİH ERGİN                           LAVANTA 4

MUSTAFA ERDEM                                           UĞURLU

MUSTAFA ERDEM                                           KELEBEK

MUSTAFA GÜMÜŞ                                          HASAT

MUSTAFA GÜMÜŞ                                          SABAH

MUSTAFA GÜMÜŞ                                          KUYUCAK

RENAT BUT                                                     LAVANTA RÜYALAR

RENAT BUT                                                     SABAH LAVANTA

RENAT BUT                                                     SABAH KEYFİ

RÜMEYSA CEYLAN                                         TOPLAMA

SİNAN BAĞ                                                    GÜNBATIMI

SİNAN BAĞ                                                    TOHUM

SULTAN SONCU                                              IŞIK

SULTAN SONCU                                              YAZ

SULTAN SONCU                                              LAVANTA ESİNTİSİ

UZAY HULAGU                                                MİS KOKULU GELİN

UZAY HULAGU                                                LAVENDER LOVE

UZAY HULAGU                                                LAVENDER BRİDE

ZEKİ AKAKÇA                                                KUCAK

 

DERECEYE GİREN VE SERGİLEMEYE SEÇİLEN FOTOĞRAFLAR

adsız1

adsız 2

adsız3

adsız 4

adsız 5

adsız 6

adsız 7

adsız 8

adsız 9

 

Lavanta Kokulu Köyde Konaklama

Yayınlanma menuler

konaklama2konaklama1

LAVANTA KOKULU KÖYÜMÜZDEN BİR ÇOK EV PANSİYONU MEVCUTTUR.

FİYATLAR VE AYRINTILAR İÇİN LÜTFEN ULAŞINIZ

TEL :

05432876031- Abdullah Bey

05443113024- Ahmet Bey

05427326198- Ali Bey

05449675600- Ali Bey

05304704772- Emrah Bey

05522305272- Erkan Bey

05551096466- Fatime Hanım

05426116570- Hüseyin Bey

05318546677- Mehmet Bey

05434262823- Münevver Hanım

05374545820- Müzeyyen Hanım

05334693948- Osman Bey

05368572973- Şener Bey

 

Lavanta Kokulu Köy Online Katalog 

KATALOG İÇİN TIKLA